Geoffrey VAN ORDEN : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z Indiami 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Spraw Zagranicznych 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 
Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO 

Ostatnie prace 

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (A8-0392/2018 - David McAllister) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt