Geoffrey VAN ORDEN : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z Indiami 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Spraw Zagranicznych 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 
Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO 

Ostatnie prace 

Zimbabwe  
- P8_CRE-PROV(2019)02-14(8.2)  
Wkład do debat parlamentarnych 

Kontakt