Claude MORAES : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Wielka Brytania)

Przewodniczący 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Konferencja Przewodniczących Komisji

Zastępstwo 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Budżetowa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Budżetowa
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Komisja Specjalna ds. Terroryzmu

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 

The vote to exempt British travellers from visa requirements was always going to secure a large majority in the European Parliament, so there was no danger of visa charges being introduced at this stage. However, British MEPs of all political parties opposed the inclusion of inaccurate and politically motivated references about the status of Gibraltar, which could open up the visa exemption regime to legal challenge in the future.
I was the original rapporteur on this subject and removed specifically because one country was determined to usurp the EU institutional processes to make a domestic political point. It is damaging to Parliament and the EU as a whole that this was allowed to happen.
Sadly, this is a clear example showing how much harder it will be for Britain to influence EU rule-making from the outside – even when those rules have a direct impact on British people.

Gospodarowanie odpadami (B8-0231/2019) EN  
 

. ‒ This resolution follows a large number of petitions received by the PETI committee on various health and environmental problems linked to the failure of Member States to implement waste legislation.
The strong mobilisation of youth around the world only confirms that we have to take our responsibility and solve the climate change crisis. Now it is time to act. Therefore, Labour MEPs voted in favour of this resolution stressing the need for Member States to do more to address waste management problems, calling on the EU to better enforce waste legislation and setting out clear recommendations to do so.

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) EN  
 

Labour MEPs backed the cross-party deal on the so-called Mobility Package, which includes new rules on posting of drivers, working and resting time, and cabotage.
Our aim is to improve the wellbeing of 3.6 million professional drivers in Europe. The S&D Group made continuous efforts to strike the right balance between protecting workers’ rights and safety and leaving enough room for enterprises to thrive, especially SMEs.
On the application of new posted worker rules to the road sector, the report includes new rules giving the same remuneration as local workers that should apply from a driver’s very first day of work in another country. That, with the exception of those trips that start and end in the driver’s country of origin.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony osób niepełnosprawnych oraz lepszego uznawania i harmonizacji między państwami członkowskimi praw związanych z niepełnosprawnością, środków i instrumentów  
- P8_DCL(2014)0012 - Wygasła  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Olga SEHNALOVÁ , Eduard KUKAN , Jiří MAŠTÁLKA , Claude MORAES , Evelyn REGNER , Jan KELLER , Josef WEIDENHOLZER , Jutta STEINRUCK , Jörg LEICHTFRIED , Jonás FERNÁNDEZ , Javi LÓPEZ , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ismail ERTUG , Andrzej GRZYB  
Data otwarcia : 20-10-2014
Termin : 20-01-2015
Liczba sygnatariuszy : 82 - 21-01-2015

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Kontakt