Claude MORAES : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 ... : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Wiceprzewodniczący

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 ... : Labour Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

  • 02-07-2019 ... : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw stosunków z Indiami

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 ... : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem

Kontakt