Claude MORAES : Strona główna 

Członek 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw stosunków z Indiami 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem 

Ostatnie prace 

Kontakt