Caroline LUCAS : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 17-05-2010 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członkini

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 17-05-2010 : Green Party (Wielka Brytania)

Wiceprzewodnicząca 

  • 16-09-2009 / 17-05-2010 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 17-05-2010 : Komisja Handlu Międzynarodowego
  • 16-07-2009 / 17-05-2010 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 17-05-2010 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 16-09-2009 / 17-05-2010 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie dobrostanu zwierząt domowych  
- P7_DCL(2010)0026 - Wygasła  
Carl SCHLYTER , Marit PAULSEN , Caroline LUCAS , Janusz WOJCIECHOWSKI , Daciana Octavia SÂRBU  
Data otwarcia : 19-04-2010
Termin : 09-09-2010
Liczba sygnatariuszy : 226 - 09-09-2010
Oświadczenie pisemne w sprawie promowania alternatyw dla badań i doświadczeń przeprowadzanych na zwierzętach  
- P7_DCL(2009)0053 - Wygasła  
Raül ROMEVA i RUEDA , Caroline LUCAS , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Gerben-Jan GERBRANDY  
Data otwarcia : 07-10-2009
Termin : 21-01-2010
Liczba sygnatariuszy : 159 - 21-01-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe