John BOWIS : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Wielka Brytania)

Wiceprzewodniczący 

 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 13-10-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 30-08-2004 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej i Południowo-Azjatyckim Stowarzyszeniem na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 31-01-2007 / 14-03-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie gruźlicy  
- P6_DCL(2009)0038 - Wygasła  
Dorette CORBEY , John BOWIS , Adamos ADAMOU , Carl SCHLYTER , Avril DOYLE  
Data otwarcia : 23-03-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 195 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie skoordynowania kaucji i zwrotu aluminiowych puszek do napojów w Unii Europejskiej  
- P6_DCL(2008)0091 - Wygasła  
Hélène GOUDIN , Nils LUNDGREN , Henrik LAX , John BOWIS  
Data otwarcia : 20-10-2008
Termin : 05-02-2009
Liczba sygnatariuszy : 123 - 09-02-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie priorytetów walki z chorobą Alzheimera  
- P6_DCL(2008)0080 - Przyjęta  
Françoise GROSSETÊTE , John BOWIS , Katalin LÉVAI , Jan Tadeusz MASIEL , Antonios TRAKATELLIS  
Data otwarcia : 08-10-2008
Termin : 05-02-2009
Przyjęto : 19-02-2009
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2009)0081
Liczba sygnatariuszy : 465 - 05-02-2009

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.