Neil PARISH : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 14-02-2007 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Wielka Brytania)

Przewodniczący 

 • 22-09-2004 / 14-02-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 15-09-2004 / 21-09-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 22-09-2004 / 14-02-2007 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 01-02-2006 / 19-06-2007 : Komisja śledcza do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 15-02-2007 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 14-03-2007 / 15-01-2008 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 16-01-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Zastępstwo 

 • 15-09-2004 / 06-04-2008 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią i do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 28-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami rejonu Zatoki Perskiej, w tym z Jemenem
 • 19-01-2006 / 31-01-2006 : Komisja śledcza do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rybołówstwa
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami rejonu Zatoki Perskiej, w tym z Jemenem
 • 07-04-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla ochrony gleby oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE  
- AGRI_AD(2007)378883 -  
-
AGRI 
OPINIA w sprawie strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby  
- AGRI_AD(2007)382452 -  
-
AGRI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie potrzeby wzmocnionej kontroli i wprowadzania w życie dyrektywy dotyczącej ochrony zwierząt hodowlanych ze szczególnym uwzględnieniem skubania gęsi  
- P6_DCL(2009)0017 - Wygasła  
Anna HEDH , Göran FÄRM , Robert EVANS , Neil PARISH , Mojca DRČAR MURKO  
Data otwarcia : 18-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 53 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie dobrostanu zwierząt domowych i bezpańskich  
- P6_DCL(2009)0012 - Wygasła  
Alain HUTCHINSON , David HAMMERSTEIN , Neil PARISH  
Data otwarcia : 02-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 294 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie systemu elektronicznej identyfikacji owiec (EID)  
- P6_DCL(2008)0068 - Wygasła  
Alyn SMITH , Jill EVANS , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Neil PARISH  
Data otwarcia : 01-09-2008
Termin : 04-12-2008
Liczba sygnatariuszy : 81 - 05-12-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.