Elizabeth LYNNE : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 03-02-2012 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 03-02-2012 : Liberal Democrats Party (Wielka Brytania)

Wiceprzewodnicząca 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Deputowani 

  • 16-09-2009 / 03-02-2012 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej
  • 19-01-2012 / 03-02-2012 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 16-09-2009 / 03-02-2012 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną
  • 19-01-2012 / 03-02-2012 : Komisja Transportu i Turystyki

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania nękania  
- P7_DCL(2010)0072 - Wygasła  
Elizabeth LYNNE , Roberta ANGELILLI , Tanja FAJON , Raül ROMEVA i RUEDA  
Data otwarcia : 20-09-2010
Termin : 20-12-2010
Liczba sygnatariuszy : 139 - 20-12-2010
Oświadczenie pisemne w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności  
- P7_DCL(2010)0061 - Przyjęta  
Britta THOMSEN , Elizabeth LYNNE , Ilda FIGUEIREDO , Karima DELLI , Jacek PROTASIEWICZ  
Data otwarcia : 06-09-2010
Termin : 16-12-2010
Przyjęto : 16-12-2010
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2010)0499
Liczba sygnatariuszy : 391 - 16-12-2010
Oświadczenie pisemne w sprawie walki z rakiem piersi w Unii Europejskiej  
- P7_DCL(2009)0071 - Przyjęta  
Elizabeth LYNNE , Michail TREMOPOULOS , Lívia JÁRÓKA , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG  
Data otwarcia : 14-12-2009
Termin : 25-03-2010
Przyjęto : 05-05-2010
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2010)0146
Liczba sygnatariuszy : 381 - 25-03-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe