Timothy KIRKHOPE : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-07-2014 / 05-10-2016 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek

Partie krajowe 

  • 01-07-2014 / 05-10-2016 : Conservative Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

  • 01-07-2014 / 05-10-2016 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  • 14-07-2014 / 02-10-2016 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

  • 01-07-2014 / 05-10-2016 : Komisja Transportu i Turystyki

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie rozliczalności, przejrzystości i rzetelności w instytucjach UE  
- LIBE_AD(2016)569503 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2014 dotyczącego ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – Zwalczanie nadużyć finansowych  
- LIBE_AD(2015)567819 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym”  
- LIBE_AD(2015)567643 -  
-
LIBE 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zwiększenia ochrony konsumentów w odniesieniu do rozbieżności między reklamowanymi a faktycznymi prędkościami łączy szerokopasmowych  
- P8_DCL(2016)0045 - Wygasła  
Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ  
Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 109 - 28-07-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe