Timothy KIRKHOPE
  • Timothy
    KIRKHOPE
  • Wielka Brytania
  • Data urodzenia: 29 kwietnia 1945, Newcastle upon Tyne

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

57

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna (debata)

05-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-05(11)

Agencja UE ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (debata)

11-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-11(5)

Decyzja przyjęta w sprawie reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego (debata)

11-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-11(14)

Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR) (debata)

13-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-13(16)

Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR) (debata) (2)

13-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-13(16)

Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki migracji (debata)

12-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-12(3)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

4

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

16

SPRAWOZDANIE w sprawie publicznego dostępu do dokumentów (art. 116 ust. 7 Regulaminu) w latach 2014–2015

LIBE
13-04-2016 A8-0141/2016

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

18

OPINIA w sprawie rozliczalności, przejrzystości i rzetelności w instytucjach UE

LIBE
18-02-2016 LIBE_AD(2016)569503

OPINIA w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2014 dotyczącego ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – Zwalczanie nadużyć finansowych

LIBE
02-12-2015 LIBE_AD(2015)567819

OPINIA w sprawie „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym”

LIBE
01-12-2015 LIBE_AD(2015)567643

OPINIA w sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA)

LIBE
24-11-2015 LIBE_AD(2015)567479

OPINIA w sprawie bezpiecznego korzystania ze zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (RPAS), powszechnie znanych jako bezzałogowe statki powietrzne (UAV), w dziedzinie lotnictwa cywilnego

LIBE
03-09-2015 LIBE_AD(2015)549364

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2) Interoperacyjność jako środek modernizacji sektora publicznego

LIBE
10-06-2015 LIBE_AD(2015)544268

OPINIA w sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)

LIBE
07-04-2015 LIBE_AD(2015)546558

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola

LIBE
06-02-2015 LIBE_AD(2015)541435

OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze

LIBE
06-02-2015 LIBE_AD(2015)541395

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2013

LIBE
06-02-2015 LIBE_AD(2015)541393

Instytucjonalne projekty rezolucji

16

Wspólny projekt rezolucji w sprawie transatlantyckich przepływów danych

24-05-2016 RC-B8-0623/2016

Projekt rezolucji w sprawie transatlantyckich przepływów danych

23-05-2016 B8-0643/2016

Projekt rezolucji w sprawie systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez ISIS

27-01-2016 B8-0154/2016

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Węgrzech

09-12-2015 B8-1360/2015

Projekt rezolucji w sprawie migracji i uchodźców w Europie

07-09-2015 B8-0833/2015

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Węgrzech

03-06-2015 B8-0537/2015

Wspólny projekt rezolucji w sprawie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie

09-03-2015 RC-B8-0217/2015

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie zwiększenia ochrony konsumentów w odniesieniu do rozbieżności między reklamowanymi a faktycznymi prędkościami łączy szerokopasmowych

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Wygasła

szczegóły

Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ

Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 109 - 28-07-2016

Pytania pisemne

2

  Information systems and protection of unaccompanied minors

30-04-2015 E-007191/2015 Komisja

  Child Rights Strategy (2015-2020)

09-04-2015 E-005691/2015 Komisja

Pytania ustne

2