Den DOVER : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 10-04-2005 : Komisja Budżetowa
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
 • 11-04-2005 / 14-01-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 31-01-2007 / 11-02-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 12-02-2007 / 13-07-2009 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 16-03-2005 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013
 • 17-03-2005 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 12-02-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych  
- ITRE_AD(2008)412341 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie roli kobiet w przemyśle  
- ITRE_AD(2007)392107 -  
-
ITRE 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie promowania energetycznej wydajności budynków  
- P6_DCL(2005)0055 - Wygasła  
Den DOVER , Kathy SINNOTT  
Data otwarcia : 28-09-2005
Termin : 28-12-2005
Liczba sygnatariuszy : 72 - 28-12-2005
Oświadczenie pisemne w sprawie wezwania Państw Członkowskich do stosowania obniżonych stawek podatku VAT w sektorze mieszkaniowym  
- P6_DCL(2005)0054 - Wygasła  
Den DOVER , Kathy SINNOTT  
Data otwarcia : 28-09-2005
Termin : 28-12-2005
Liczba sygnatariuszy : 103 - 28-12-2005

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.