Jacqueline FOSTER
 • Jacqueline
  FOSTER
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Członkini
 • Wielka Brytania Conservative Party

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

19

Zamknięcie unijnego rynku kości słoniowej w celu zwalczania kłusownictwa (debata)

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(21)

Ustalenia dotyczące czasu letniego (debata)

08-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-08(7)

Uroczyste posiedzenie - Słowacja

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(9)

Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa (debata)

16-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-16(2)

Międzynarodowe porozumienia w dziedzinie lotnictwa (debata)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(20)

Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych (debata)

14-09-2016 P8_CRE-PROV(2016)09-14(18)

Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów (debata)

07-03-2016 P8_CRE-REV(2016)03-07(14)

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią (debata)

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(5)

Zrównoważona mobilność w miastach (A8-0319/2015 - Karima Delli)

02-12-2015 P8_CRE-REV(2015)12-02(20.5)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

9

SPRAWOZDANIE w sprawie europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa

TRAN
02-02-2017 A8-0021/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie stworzenia multimodalnych zintegrowanych systemów biletowych w Europie

TRAN
12-06-2015 A8-0183/2015

Opinia(-e) jako sprawozdawca

2

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE w celu kontynuowania obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowania do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r.

TRAN
20-06-2017 TRAN_AD(2017)604687

OPINIA w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji UE

TRAN
14-11-2016 TRAN_AD(2016)585808

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

4

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2016

TRAN
22-02-2018 TRAN_AD(2018)612370

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) za rok budżetowy 2016

TRAN
21-02-2018 TRAN_AD(2018)613585

OPINIA w sprawie strategii kosmicznej dla Europy

TRAN
02-06-2017 TRAN_AD(2017)601249

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń przez pojazdy drogowe

TRAN
19-06-2015 TRAN_AD(2015)554829

Instytucjonalne projekty rezolucji

1

Projekt rezolucji w sprawie przyszłego pakietu lotniczego

04-11-2015 B8-1150/2015

Indywidualne projekty rezolucji

1

  Motion for a resolution on the creation of an animal welfare ‘one-stop shop’

15-12-2014 B8-0374/2014

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie dobrostanu i ochrony słoni indyjskich

14-10-2015 P8_DCL(2015)0062 Wygasła

szczegóły

Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK

Data otwarcia : 14-10-2015
Termin : 14-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 87 - 15-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie utworzenia punktu kompleksowej obsługi w odniesieniu do dobrostanu zwierząt

27-05-2015 P8_DCL(2015)0022 Wygasła

szczegóły

Jacqueline FOSTER , Janusz WOJCIECHOWSKI , Anja HAZEKAMP , Marlene MIZZI , Jörg LEICHTFRIED , Pavel POC , Marit PAULSEN , Catherine BEARDER , Ivo VAJGL , Keith TAYLOR , Franc BOGOVIČ

Data otwarcia : 27-05-2015
Termin : 27-08-2015
Liczba sygnatariuszy : 84 - 26-08-2015

Pytania pisemne

1

  Potential interference in aviation and maritime communications systems

16-01-2018 P-000209/2018 Komisja

Pytania ustne

11

Unijny zakaz przemieszczania dzikich zwierząt cyrkowych

16-05-2017 O-000042/2017 Komisja

Unijny zakaz przemieszczania dzikich zwierząt cyrkowych

14-02-2017 O-000013/2017 Komisja

Przewóz zwierząt hodowlanych do Turcji

24-06-2016 O-000096/2016 Komisja

Unijny zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach

16-06-2016 O-000090/2016 Komisja

Niemiecka ustawa o płacy minimalnej

24-05-2016 O-000081/2016 Komisja

Unijny zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach

11-02-2016 O-000026/2016 Komisja

Unijny zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach

05-11-2015 O-000138/2015 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

2

 

Ustalenia dotyczące czasu letniego (B8-0070/2018, B8-0071/2018)

08-02-2018

The UK Conservative delegation voted against both resolutions tabled by the TRAN committee and by 38 MEPs. Regarding the TRAN resolution, we take issue with its finding that there is conclusive proof that the biannual clock change has significant negative effects on human health, agriculture and road safety. We do recognise the value of the existing directive in terms of providing a unified approach regarding the precise timing of the biannual clock changes. However, we see no need for a revision of the directive nor do we consider asking the Commission to conduct a comprehensive study on this to be good value for taxpayers’ money. Furthermore, on the grounds of subsidiarity, we see no need for an EU-wide proposal to replace the biannual clock change. Finally, we also note that the UK Government has currently has no plans to make any changes to daylight savings arrangements. Accordingly, Conservative MEPs decided to vote against both resolutions.

 

Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa (A8-0021/2017 - Pavel Telička)

16-02-2017

With regret, the UK Conservative delegation voted against this report. We welcomed the Commission’s proposed strategy and the rapporteur’s focus on improving connectivity, boosting competitiveness and keeping a market-driven perspective. We agree that protectionism is not the answer and that comprehensive external aviation agreements are the best way to set a framework for free and fair competition. We also firmly believe that attracting foreign investment is important for the competitiveness of European airlines, and that EU or national legislation should not hamper this.
However, we believe it was wholly unacceptable to grant the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL) such wide competence under Rule 54 regarding the social agenda of the Strategy. In particular, we oppose EMPL’s calls for clarification and consistent application of the ‘home base’ criterion for airlines, which we see as an attack on the business model of carriers, and its groundless claims of a significant safety risk to passengers caused by alleged ‘social abuses’ of pilots and crew members and alleged bogus employment contracts. We highlight that European airlines are regulated to the most stringent safety standards and we therefore question the lack of an evidential basis for this report’s conclusions. Consequently, we were obliged to vote against this report.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M113
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11044
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresy pocztowe

 • Constituency address : Maritime Knowledge Hub
  3 Vanguard Way, Birkenhead
  CH41 9HX Wirral
 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M113
  1047 Brussels