Daniel HANNAN : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Członek 

Komisja Petycji 

Zastępstwo 

Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki 

Ostatnie prace 

Kontakt