Nirj DEVA : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Rozwoju 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Cooperation Agreement on Partnership and Development between the European Union and its Member States, of the one part, and the Islamic Republic of Afghanistan, of the other part  
- DEVE_AD(2018)627027 -  
-
DEVE 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony  
- DEVE_AD(2018)623970 -  
-
DEVE 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
OPINIA w sprawie sprawozdania okresowego w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia  
- DEVE_AD(2018)626679 -  
-
DEVE 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt