Maria MARTENS : Szósta kadencja Parlamentu 

Członkini prezydium 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini prezydium

Członkini 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christen Democratisch Appèl (Holandia)

Członkini 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 08-09-2004 / 14-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 31-01-2007 / 19-03-2007 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 31-01-2007 / 27-03-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 14-03-2007 / 19-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 20-03-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009  
- DEVE_AD(2008)409800 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie budżetu na rok 2009: pierwsze rozważania na temat mandatu dotyczącego WPB na 2009 r. w procedurze pojednawczej  
- DEVE_AD(2008)405720 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie rezultatów Konferencji Ministerialnej WTO w Hongkongu  
- DEVE_AD(2006)369877 -  
-
DEVE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie potrzeby ustanowienia częstszej i uczciwszej wymiany handlowej z Afryką  
- P6_DCL(2005)0032 - LAPSED  
Johan VAN HECKE , Maria MARTENS , Margrietus van den BERG , Luisa MORGANTINI  

Lista obecności 
This attendance record is an extract from the Minutes of plenary sittings of the 6th parliamentary term. The information therein is supplied for information purposes only and covers the Member's term of office in the European Parliament. It is raw data and does not include corrections for justified absence because of illness, maternal/paternal leave, authorised parliamentary delegation business etc.