Pietro-Paolo MENNEA : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 03-02-2002 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członek
 • 04-02-2002 / 07-07-2003 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 08-07-2003 / 19-07-2004 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 13-06-2000 : I Democratici (Włochy)
 • 14-06-2000 / 03-02-2002 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Włochy)
 • 04-02-2002 / 07-07-2003 : Forza Italia (Włochy)
 • 08-07-2003 / 26-10-2003 : - (Włochy)
 • 27-10-2003 / 19-07-2004 : Liberali Democratici Europei (Włochy)

Wiceprzewodniczący 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Mashreq i rejonu Zatoki Perskiej

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kultury, Mlodziezy, Edukacji, Srodków Masowego Przekazu i Sportu
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Kultury, Młodzieży, Edukacji, Mediów i Sportu
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Malta
 • 17-01-2002 / 03-02-2002 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
 • 01-03-2002 / 07-07-2003 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Report on the Commission report to the European Council with a view to safeguarding current sports structures and maintaining the social function of sport within the Community framework - The Helsinki Report on Sport - Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport EN  
- A5-0208/2000 -  
-
CULT 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)