Marco CAPPATO : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 08-05-2006 / 16-01-2007 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek
 • 17-01-2007 / 13-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 08-05-2006 / 13-07-2009 : Lista Emma Bonino (Włochy)

Wiceprzewodniczący 

 • 28-11-2006 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku

Deputowani 

 • 03-07-2006 / 27-11-2006 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 06-07-2006 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Praw Człowieka

Zastępstwo 

 • 12-07-2006 / 14-01-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 03-10-2006 / 14-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 05-10-2006 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 05-07-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie przywrócenia nadawania stacji telewizyjnej NTDTV w Chinach poprzez Eutelsat  
- P6_DCL(2008)0086 - Przyjęta  
Marco CAPPATO , Hanna FOLTYN-KUBICKA , Thomas MANN , Charles TANNOCK , Helga TRÜPEL  
Data otwarcia : 08-10-2008
Termin : 22-01-2009
Przyjęto : 03-02-2009
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2009)0041
Liczba sygnatariuszy : 477 - 23-01-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie propozycji utworzenia Unii Śródziemnomorskiej  
- P6_DCL(2008)0019 - Wygasła  
Vural ÖGER , Kader ARIF , Marco CAPPATO , Jelko KACIN  
Data otwarcia : 10-03-2008
Termin : 19-06-2008
Liczba sygnatariuszy : 86 - 19-06-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie kary śmierci na Białorusi  
- P6_DCL(2007)0067 - Wygasła  
Justas Vincas PALECKIS , Roberta Alma ANASTASE , Marco CAPPATO , Hélène FLAUTRE , Luisa MORGANTINI  
Data otwarcia : 09-07-2007
Termin : 15-11-2007
Liczba sygnatariuszy : 136 - 15-11-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.