Gian Paolo GOBBO : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 08-11-2006 / 12-12-2006 : Niezrzeszeni
  • 13-12-2006 / 22-06-2008 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Członek

Partie krajowe 

  • 08-11-2006 / 22-06-2008 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Włochy)

Deputowani 

  • 31-01-2007 / 22-06-2008 : Komisja Transportu i Turystyki
  • 15-03-2007 / 22-06-2008 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk

Zastępstwo 

  • 31-01-2007 / 22-06-2008 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • 25-04-2007 / 22-06-2008 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim

all-activities 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie niedopuszczalnej ingerencji Chin w wewnętrzne sprawy Włoch oraz w sprawie ryzyka przenikania chińskiej mafii do Europy  
- P6_DCL(2007)0049 - Wygasła  
Mario BORGHEZIO , Gian Paolo GOBBO , Francesco Enrico SPERONI  
Data otwarcia : 09-05-2007
Termin : 14-09-2007
Liczba sygnatariuszy : 15 - 14-09-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.