Mauro NOBILIA : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 21-07-1999 / 21-07-1999 : Niezrzeszeni
 • 22-07-1999 / 20-09-2000 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Członek
 • 21-09-2000 / 19-07-2004 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Skarbnik

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Alleanza nazionale (Włochy)

Wiceprzewodniczący 

 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 13-09-1999 : Komisja ds. Kultury, Mlodziezy, Edukacji, Srodków Masowego Przekazu i Sportu
 • 13-09-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Socjalnych i Zatrudnienia
 • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Cypr
 • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do Wspólnej komisji parlamentarnej UE-Republika Słowacka

Zastępstwo 

 • 09-09-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwosci i Spraw Wewnetrznych
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Malta
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Tymczasowa Komisja ds. systemu nasłuchowego ECHELON
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on the tragedy of illegal immigrants shipwrecked in the Mediterranean EN  
- P5_DCL(2003)0028 - Wygasła  
Sebastiano (Nello) MUSUMECI , Cristiana MUSCARDINI , Mauro NOBILIA , Adriana POLI BORTONE  
Data otwarcia : 19-11-2003
Termin : 19-02-2004
Liczba sygnatariuszy : 28 - 19-02-2004
Oświadczenie pisemne on Union support to assist women undergoing hardship to bring their pregnancy to term EN  
- P5_DCL(2001)0008 - Wygasła  
Cristiana MUSCARDINI , Mauro NOBILIA , Franz TURCHI , Sergio BERLATO , Sebastiano (Nello) MUSUMECI  
Data otwarcia : 25-06-2001
Termin : 25-09-2001
Liczba sygnatariuszy : 16 - 25-09-2001