Maurizio TURCO : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 02-10-2001 : Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana - Członek
 • 03-10-2001 / 19-07-2004 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Lista Emma Bonino (Włochy)

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z Afryka Poludniowa
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Tymczasowa Komisja ds. systemu nasłuchowego ECHELON
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Wolności i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwosci i Spraw Wewnetrznych
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Petycji
 • 17-01-2002 / 04-02-2002 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 05-02-2002 / 19-07-2004 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the initiative by the Hellenic Republic with a view to adopting a Council Framework Decision concerning the application of the "ne bis in idem" principle - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Hom Affairs EN  
- A5-0275/2003 -  
-
LIBE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)