Ward BEYSEN : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 10-02-2003 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członek
  • 11-02-2003 / 19-07-2004 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Vlaamse liberalen en democraten (Belgia)

Wiceprzewodniczący 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kwestii Prawnych i Rynku Wewnetrznego

Deputowani 

  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Malta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Prawna i Rynku Wewnętrznego
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO

Zastępstwo 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
  • 17-01-2002 / 10-02-2003 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii
  • 11-03-2003 / 19-07-2004 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council Regulation amending Council Regulation (EEC) no. 3330/91 on the statistics relating to the trading of goods between Member States, with specific reference to a simplified application of the nomenclature of products - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN  
- A5-0153/2000 -  
-
JURI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on postponing the enlargement of the European Union EN  
- P5_DCL(2004)0007 - Wygasła  
Ward BEYSEN  
Data otwarcia : 09-02-2004
Termin : 06-05-2004
Liczba sygnatariuszy : 7 - 06-05-2004
Oświadczenie pisemne On reasons for abstaining on the Tampere resolution EN  
- P5_DCL(1999)0009 - Wygasła  
Ward BEYSEN  
Data otwarcia : 03-11-1999
Termin : 03-02-2000
Liczba sygnatariuszy : 1 - 03-02-2000