Brice HORTEFEUX : Życiorys 

Wersja oryginalna : FR 

Życiorys (informacje opublikowane na wyłączną odpowiedzialność posła)  
Ostatnia aktualizacja: 06/02/2015 

Wykształcenie (uzyskane tytuły i dyplomy) 

 • 1982 : Szkoła wyższa, prawo: Licencjat z zakresu prawa prywatnego
 • 1984 : Szkoła wyższa, prawo: Dyplom ukończenia studiów magisterskich na wydziale prawa publicznego w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu

Kariera zawodowa 

 • 1986-1994 : Urzędnik w administracji na szczeblu terytorialnym
 • 1994 : Zastępca prefekta
 • 1995 : Prefekt odpowiedzialny za rządową misję służby publicznej
 • 1993-1995 : Szef gabinetu ministra ds. budżetu i komunikacji, rzecznik rządu
 • 1999-... : Prefekt oddelegowany (hc)

Kariera polityczna 

Funkcje sprawowane w parlamencie regionalnym  
 • 1992-... : Radny w Radzie Regionalnej Owernii
Funkcje sprawowane w rządzie krajowym  
 • 2005-2007 : Minister delegowany ds. wspólnot terytorialnych
 • 2007-2009 : Minister imigracji, integracji, tożsamości narodowej i solidarnego rozwoju
 • 2009 : Minister pracy, stosunków społecznych, rodziny, solidarności i miast
 • 2009-2011 : Minister spraw wewnętrznych, terytoriów zamorskich i wspólnot terytorialnych

Kontakt