Alexandre VARAUT : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 17-12-1999 / 30-01-2001 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Członek
  • 31-01-2001 / 19-07-2004 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

  • 17-12-1999 / 22-11-2000 : Rassemblement pour la France (Francja)
  • 23-11-2000 / 19-07-2004 : Mouvement pour la France (Francja)

Deputowani 

  • 02-02-2000 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z Japonia
  • 18-02-2000 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kwestii Prawnych i Rynku Wewnetrznego
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Prawna i Rynku Wewnętrznego
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią

Zastępstwo 

  • 02-02-2000 / 14-01-2002 : Komisja ds. Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwosci i Spraw Wewnetrznych
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on non-discrimination towards the state of health of disabled persons EN  
- P5_DCL(2001)0014 - Wygasła  
Elizabeth MONTFORT , Hiltrud BREYER , Alexandre VARAUT , Marie-Thérèse HERMANGE , Richard HOWITT  
Data otwarcia : 28-11-2001
Termin : 28-02-2002
Liczba sygnatariuszy : 111 - 28-02-2002