Sebastiano SANZARELLO : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 22-05-2008 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 22-05-2008 / 31-08-2008 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Włochy)
  • 01-09-2008 / 13-07-2009 : Forza Italia (Włochy)

Deputowani 

  • 04-06-2008 / 13-07-2009 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  • 04-09-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią)
  • 09-10-2008 / 13-07-2009 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zastępstwo 

  • 04-06-2008 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 04-09-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.