Giovanni ROBUSTI : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 30-05-2008 / 13-07-2009 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Członek

Partie krajowe 

  • 30-05-2008 / 25-06-2008 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Włochy)
  • 26-06-2008 / 13-07-2009 : Indipendente (Włochy)

Deputowani 

  • 18-06-2008 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 18-06-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim

Zastępstwo 

  • 18-06-2008 / 13-07-2009 : Komisja Budżetowa
  • 18-06-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną

all-activities 

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie planu działania w zakresie inteligentnych systemów transportowych (ITS)  
- REGI_AD(2009)416672 -  
-
REGI 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.