Konstantinos DROUTSAS
 • Konstantinos
  DROUTSAS
 • Grecja
 • Data urodzenia: 5 grudnia 1939, Thessaloniki

Grupy polityczne

 • 03.06.2008 / 13.07.2009 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członek

Partie krajowe

 • 03.06.2008 / 13.07.2009 : Kommounistiko Komma Elladas (Grecja)

Członek

 • 04.06.2008 / 13.07.2009 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 04.06.2008 / 13.07.2009 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 04.06.2008 / 13.07.2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja

Zastępstwo

 • 04.06.2008 / 13.07.2009 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 04.06.2008 / 13.07.2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

34

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0240/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(7)

A6-0138/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej

Roczne sprawozdanie EBI i EBOiR za rok 2007 – Gwarancja wspólnotowa dla EBI (debata)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(9)

Zielona księga w sprawie pracowników służby zdrowia w Europie (debata)

11-03-2009 P6_CRE(2009)03-11(15)

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

A6-0007/2009 - REPORT w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowych ram prawnych europejskiej infrastruktury badawczej (ERI)

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

A6-0034/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie zdrowia psychicznego

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

A6-0019/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) w 2007 r., przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu zgodnie z pkt G ust. 43 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

A6-0032/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa i europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony

Pytanie(-a) parlamentarne

20

  Contempt for and commercialisation of healthcare facilities

27-04-2009 P-3337/2009 Komisja

  Extermination of small and medium-sized fishing enterprises and self-employed fishermen

16-04-2009 H-0248/2009 Komisja

  Elimination of small dairy farmers by dairy industries in Greece

31-03-2009 H-0197/2009 Komisja

  Appeal for the immediate release of five Cuban patriots held in the USA

23-02-2009 H-0108/2009 Rada

  Dismissals and ban on trade union activity

10-02-2009 H-0096/2009 Komisja

  Problems of Greeks living in Palestine

20-01-2009 H-0037/2009 Rada

  Catastrophic impact of the commercial crisis on farming households

19-01-2009 H-0023/2009 Komisja

  Workers in Mexico victims of lack of accountability of monopoly concern

17-12-2008 H-1030/2008 Rada

  Survey of pollution in the Thermaic Gulf

02-12-2008 H-0950/2008 Komisja

  Continuation of Israeli crimes against the Palestinians

02-12-2008 H-0949/2008 Rada