Myrsini ZORBA : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 13-04-2000 / 19-07-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członkini

Partie krajowe 

  • 13-04-2000 / 19-07-2004 : Panellinio Socialistiko Kinima (Grecja)

Deputowani 

  • 03-05-2000 / 14-01-2002 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
  • 11-05-2000 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii
  • 04-07-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja

Zastępstwo 

  • 03-05-2000 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kultury, Mlodziezy, Edukacji, Srodków Masowego Przekazu i Sportu
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Kultury, Młodzieży, Edukacji, Mediów i Sportu
  • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Tymczasowa Komisja do Spraw Zwiększenia Bezpieczeństwa na Morzu

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the proposal for a Council Decision concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and the Government of Canada renewing a co-operation programme in higher education and training - Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport EN  
- A5-0027/2001 -  
-
CULT 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on a Community environmental education module in schools EN  
- P5_DCL(2002)0009 - Wygasła  
Marie Anne ISLER BÉGUIN , Yves PIÉTRASANTA , Marialiese FLEMMING , Myrsini ZORBA  
Data otwarcia : 23-05-2002
Termin : 23-08-2002
Liczba sygnatariuszy : 29 - 23-08-2002