Luciano CAVERI : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 21-06-2000 / 06-03-2002 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członek
 • 07-03-2002 / 07-07-2003 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 21-06-2000 / 07-07-2003 : Union Valdôtaine (Włochy)

Przewodniczący 

 • 21-01-2002 / 07-07-2003 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki

Deputowani 

 • 21-09-2000 / 14-01-2002 : Komisja ds. Socjalnych i Zatrudnienia
 • 28-09-2000 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Slowenia
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
 • 21-01-2002 / 07-07-2003 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 07-02-2002 / 07-07-2003 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Południowej i MERCOSUR-em

Zastępstwo 

 • 13-09-2000 / 14-01-2002 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)