Ioannis PATAKIS : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 30-01-2001 / 19-07-2004 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członek

Partie krajowe 

  • 30-01-2001 / 19-07-2004 : Kommounistiko Komma Elladas (Grecja)

Deputowani 

  • 12-02-2001 / 14-01-2002 : Komisja ds. gospodarczych i walutowych
  • 05-07-2001 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z Europa Poludniowo-Wschodnia
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Gospodarcza i Walutowa
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej

Zastępstwo 

  • 08-02-2001 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Tymczasowa Komisja ds. Pryszczycy
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)