Erminio Enzo BOSO : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 23-06-2008 / 13-07-2009 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Członek

Partie krajowe 

  • 23-06-2008 / 13-07-2009 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Włochy)

Deputowani 

  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Komisja Transportu i Turystyki
  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk

Zastępstwo 

  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie konieczności przyjęcia szczegółowej polityki w sprawie dziedzictwa obszarów górskich i jego ochrony  
- P6_DCL(2009)0043 - Wygasła  
Erminio Enzo BOSO , Mario BORGHEZIO  
Data otwarcia : 01-04-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 16 - 08-05-2009

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.