Innocenzo LEONTINI : Strona główna 

Członek 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Ostatnie prace 

Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego traktowania albo karania (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) IT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2018/003 EL/Attica publishing (A8-0377/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) IT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Wspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych (A8-0150/2018 - Claudia Țapardel) IT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt