Innocenzo LEONTINI : Strona główna 

Członek 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Ostatnie prace 

Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) IT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (A8-0111/2019 - Milan Zver) IT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt