Flaviu Călin RUS : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 24-06-2008 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 24-06-2008 / 13-07-2009 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunia)

Deputowani 

  • 01-09-2008 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych

Zastępstwo 

  • 27-08-2008 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 05-09-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Paza clădirilor Parlamentului European RO  
- E-1361/2009 - Komisja  

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie kasacji wyroków w sprawach politycznych wydanych w okresie panowania reżimów komunistycznych w Europie  
- P6_DCL(2008)0077 - Wygasła  
MARIAN ZLOTEA , Rareș-Lucian NICULESCU , Flaviu Călin RUS  
Data otwarcia : 22-09-2008
Termin : 15-01-2009
Liczba sygnatariuszy : 49 - 16-01-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie sytuacji dzieci dotkniętych otyłością  
- P6_DCL(2008)0072 - Wygasła  
MARIAN ZLOTEA , Flaviu Călin RUS  
Data otwarcia : 22-09-2008
Termin : 15-01-2009
Liczba sygnatariuszy : 54 - 16-01-2009

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.