Michel BARNIER : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 09-02-2010 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 09-02-2010 : Union pour un Mouvement Populaire (Francja)

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 09-02-2010 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
  • 16-09-2009 / 09-02-2010 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 09-02-2010 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • 16-07-2009 / 09-02-2010 : Komisja Petycji

all-activities 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe