Andrzej WIELOWIEYSKI : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 26-08-2008 / 13-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Partie krajowe 

  • 26-08-2008 / 31-08-2008 : Unia Wolnosci/Partia Demokratyczna - demokraci.pl (Polska)
  • 01-09-2008 / 13-07-2009 : Partia Demokratyczna (Polska)

Deputowani 

  • 01-09-2008 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 01-09-2008 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
  • 22-09-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja

Zastępstwo 

  • 04-09-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

all-activities 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.