Trevor COLMAN : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 24-03-2011 : Europa Wolności i Demokracji - Członek
  • 25-03-2011 / 30-06-2014 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : United Kingdom Independence Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy
  • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 24-03-2011 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe