Aurelio JURI : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 07-11-2008 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 07-11-2008 / 13-07-2009 : Socialni demokrati (Słowenia)

Deputowani 

  • 19-11-2008 / 13-01-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja
  • 19-11-2008 / 13-07-2009 : Komisja Kontroli Budżetowej
  • 19-11-2008 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
  • 14-01-2009 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią

Zastępstwo 

  • 11-11-2008 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 13-01-2009 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.