Alexandru NAZARE : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 22-12-2008 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 22-12-2008 / 13-07-2009 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunia)

Deputowani 

  • 02-02-2009 / 13-07-2009 : Komisja Budżetowa
  • 02-02-2009 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną

Zastępstwo 

  • 19-01-2009 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 19-01-2009 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie niebezpieczeństwa związanego z przyjmowaniem środków protekcjonistycznych w czasie kryzysu finansowego  
- P6_DCL(2009)0033 - Wygasła  
Alexandru NAZARE  
Data otwarcia : 09-03-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 20 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony prawa do używania języka rumuńskiego w szkołach przez rumuńską mniejszość narodową zamieszkującą w Dolinie Timoc w Serbii  
- P6_DCL(2009)0022 - Wygasła  
Alexandru NAZARE  
Data otwarcia : 18-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 26 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia finansowego mechanizmu interwencji służącego zapobieganiu negatywnym skutkom zmian klimatycznych  
- P6_DCL(2009)0021 - Wygasła  
Alexandru NAZARE , Maria PETRE , Constantin DUMITRIU  
Data otwarcia : 18-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 29 - 08-05-2009

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.