Daniel BAUTISTA : Szósta kadencja Parlamentu 

Członek 

  • 26-03-2009 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Członek 

  • 26-03-2009 / 13-07-2009 : Partido Popular (Hiszpania)

Członek 

  • 01-04-2009 / 13-07-2009 : Komisja Handlu Międzynarodowego
  • 01-04-2009 / 13-07-2009 : Komisja Rybołówstwa
  • 01-04-2009 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
  • 01-04-2009 / 13-07-2009 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Zastępstwo 

  • 31-03-2009 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 31-03-2009 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
  • 31-03-2009 / 13-07-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

all-activities 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)