Jean-Claude MARTINEZ : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 14-01-2007 : Niezrzeszeni
 • 15-01-2007 / 13-11-2007 : Grupa Tożsamość, Tradycja i Suwerenność - Członek
 • 14-11-2007 / 13-07-2009 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 18-03-2009 : Front national (Francja)
 • 19-03-2009 / 13-07-2009 : La Maison de la Vie (Francja)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013
 • 14-12-2006 / 14-02-2007 : Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 10-12-2004 / 14-01-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Budżetowa
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie konieczności wprowadzenia szczególnych środków odwoławczych umożliwiających inwestorom zwrócenie się do władz w przypadku domniemanych uchybień agencji ratingowych  
- P6_DCL(2009)0049 - Wygasła  
Jean-Claude MARTINEZ  
Data otwarcia : 21-04-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 7 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie poszanowania praw podstawowych byłych zakładników FARC w Kolumbii, takich jak żołnierz Tito Velásquez  
- P6_DCL(2008)0073 - Wygasła  
Jean-Claude MARTINEZ  
Data otwarcia : 22-09-2008
Termin : 15-01-2009
Liczba sygnatariuszy : 23 - 16-01-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie dramatycznej sytuacji europejskich właścicieli winnic i producentów wina  
- P6_DCL(2006)0012 - Wygasła  
Jean-Claude MARTINEZ  
Data otwarcia : 22-02-2006
Termin : 22-05-2006
Liczba sygnatariuszy : 15 - 22-05-2006

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.