Morten MESSERSCHMIDT : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Spraw Konstytucyjnych 

Członek 

Komisja Kultury i Edukacji 

Zastępstwo 

Delegacja do spraw stosunków z Izraelem 

Kontakt