Timo SOINI : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 15-02-2010 : Europa Wolności i Demokracji - Wiceprzewodniczący

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 25-04-2011 : Perussuomalaiset (Finlandia)

Wiceprzewodniczący 

  • 20-07-2009 / 25-04-2011 : Komisja Kultury i Edukacji

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Komisja Kultury i Edukacji
  • 16-09-2009 / 25-04-2011 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Zastępstwo 

  • 16-09-2009 / 25-04-2011 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
  • 16-09-2010 / 25-04-2011 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej  
- CULT_AD(2010)445900 -  
-
CULT 
OPINIA w sprawie wspierania dostępu młodzieży do rynków pracy, poprawy statusu osób odbywających staże i praktyki zawodowe  
- CULT_AD(2010)439394 -  
-
CULT 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie konieczności umożliwienia poszczególnym państwom członkowskim Wspólnoty utrzymania przepisów integracyjnych  
- P7_DCL(2010)0004 - Wygasła  
Morten MESSERSCHMIDT , Timo SOINI  
Data otwarcia : 18-01-2010
Termin : 06-05-2010
Liczba sygnatariuszy : 33 - 07-05-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe