Alan KELLY : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 24-02-2011 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 24-02-2011 : Labour Party (Irlandia)

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 24-02-2011 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • 16-09-2009 / 24-02-2011 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 24-02-2011 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 16-09-2009 / 24-02-2011 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
  • 15-10-2009 / 24-02-2011 : Komisja Petycji

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe