Sari ESSAYAH
 • Sari
  ESSAYAH
 • Finlandia
 • Data urodzenia: 21 lutego 1967, Haukivuori

Grupy polityczne

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Suomen kristillisdemokraatit (Finlandia)

Członkini

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Zastępstwo

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

187

Syria: sytuacja niektórych szczególnie narażonych społeczności

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.2)

Sytuacja w Korei Północnej

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.3)

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług (debata)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Wzmocniona współpraca między publicznymi służbami zatrudnienia (debata)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(15)

Rosja: skazanie demonstrantów biorących udział w wydarzeniach na placu Bołotnaja

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(19.1)

Bezpieczeństwo i handel ludźmi na półwyspie Synaj

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(19.3)

Priorytety UE na 25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ (debata)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

6

SPRAWOZDANIE w sprawie rozwoju potencjału nowej zrównoważonej gospodarki w zakresie miejsc pracy

EMPL
20-07-2010 A7-0234/2010

Opinia(-e) jako sprawozdawca

2

OPINIA w sprawie zmian demograficznych oraz ich konsekwencji dla przyszłej polityki spójności UE

EMPL
19-04-2011 EMPL_AD(2011)454444

OPINIA Unia innowacji: przekształcanie Europy po zakończeniu kryzysu na świecie

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)456694

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

7

OPINIA w sprawie planu działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie

EMPL
13-01-2014 EMPL_AD(2014)519687

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, wolontariacie lub pracy w charakterze au pair

EMPL
07-10-2013 EMPL_AD(2013)516703

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych

EMPL
25-09-2012 EMPL_AD(2012)485939

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa

EMPL
01-06-2012 EMPL_AD(2012)487676

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa

EMPL
12-12-2011 EMPL_AD(2011)464975

OPINIA na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej

EMPL
01-12-2011 EMPL_AD(2011)464974

OPINIA „Wyjść poza PKB – Pomiar postępu w zmieniającym się świecie”

ECON
02-12-2010 ECON_AD(2010)448956

Projekt(-y) rezolucji

242

Wspólny projekt rezolucji w sprawie niedawnych przypadków prześladowań w Pakistanie

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

  Motion for a resolution on the situation in North Korea

14-04-2014 B7-0409/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Pakistan: recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0403/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Syria: situation in certain vulnerable communities

14-04-2014 B7-0400/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa i handlu ludźmi na półwyspie Synaj

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

  Motion for a resolution on Security and Human Trafficking in the Sinai

10-03-2014 B7-0261/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Pytanie(-a) parlamentarne

45

  Spreading awareness of stem cell registers and recruitment of volunteer potential donors

08-04-2014 P-004347/2014 Komisja

  Postponement of migration to SEPA credit transfers and direct debits

03-04-2014 E-004150/2014 Komisja

Wykorzystanie zubożonego uranu do celów wojskowych

27-02-2014 O-000045/2014 Komisja

  Medical treatment expenses incurred by pensioners living in a Member State other than their home country

14-02-2014 E-001674/2014 Komisja

  Reducing space debris

10-01-2014 P-000224/2014 Komisja

  Decision on the regional LNG terminal location

18-12-2013 E-014304/2013 Komisja

  Use and monitoring of development cooperation funds for the Palestinian Territory

02-12-2013 E-013644/2013 Komisja

  Restitution of property to Latvian Jews

11-10-2013 E-011643/2013 Komisja

  Banning laser pointers

01-10-2013 E-011145/2013 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe