Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (Litwa)

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)  
- ENVI_AD(2012)486102 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej  
- ENVI_AD(2012)483719 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie demografii  
- REGI_AD(2012)491077 -  
-
REGI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w sąsiedztwie Unii Europejskiej  
- P7_DCL(2011)0024 - Wygasła  
Leonidas DONSKIS , Zigmantas BALČYTIS , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Justas Vincas PALECKIS  
Data otwarcia : 09-05-2011
Termin : 15-09-2011
Liczba sygnatariuszy : 64 - 16-09-2011
Oświadczenie pisemne w sprawie inicjatyw „Cleanup in Europe” i „Let’s do it World 2012”  
- P7_DCL(2011)0003 - Przyjęta  
Romana JORDAN , Ana GOMES , Corinne LEPAGE , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Indrek TARAND  
Data otwarcia : 14-02-2011
Termin : 16-05-2011
Przyjęto : 12-05-2011
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2011)0245
Liczba sygnatariuszy : 406 - 12-05-2011
Oświadczenie pisemne w sprawie ogłoszenia 9 listopada „Europejskim Dniem Pojednania”, w rocznicę upadku Muru Berlińskiego  
- P7_DCL(2009)0059 - Wygasła  
Carlo FIDANZA , Esther de LANGE , Rareș-Lucian NICULESCU , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Marco SCURRIA  
Data otwarcia : 04-11-2009
Termin : 17-02-2010
Liczba sygnatariuszy : 82 - 17-02-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe