Valdemar TOMAŠEVSKI : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z Białorusią 

Członek 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest 

Zastępstwo 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Ostatnie prace 

Kontakt