Valdemar TOMAŠEVSKI : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z Białorusią 

Członek 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest 

Zastępstwo 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Ostatnie prace 

Lepsze egzekwowanie i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) LT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) LT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt