Oriol JUNQUERAS VIES : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 31-12-2011 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 15-07-2009 : null (Hiszpania)
  • 16-07-2009 / 31-12-2011 : null (Hiszpania)

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 31-12-2011 : Komisja Petycji
  • 16-09-2009 / 31-12-2011 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Mercosuru
  • 16-09-2009 / 31-12-2011 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 31-12-2011 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • 16-07-2009 / 31-12-2011 : Komisja Kultury i Edukacji
  • 16-09-2009 / 31-12-2011 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie Europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym  
- CULT_AD(2011)460923 -  
-
CULT 
OPINIA w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej  
- ITRE_AD(2011)454435 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie Europy – najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie – nowych ram politycznych dla europejskiego sektora turystycznego  
- CULT_AD(2011)450607 -  
-
CULT 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Pytania do Prezydium, Konferencji Przewodniczących i kwestorów 
Posłowie mogą przedkładać przewodniczącemu pytania dotyczące Prezydium, Konferencji Przewodniczących i kwestorów oraz zakresu ich obowiązków. Art. 31 ust. 2 Regulaminu

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie naruszenia prawa własności w związku z ustawą o strefie przybrzeżnej w regionie Costa Brava (Katalonia, Hiszpania)  
- P7_DCL(2011)0009 - Wygasła  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Marta ANDREASEN , Santiago FISAS AYXELÀ , Oriol JUNQUERAS VIES  
Data otwarcia : 07-03-2011
Termin : 09-06-2011
Liczba sygnatariuszy : 202 - 09-06-2011

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe