Evžen TOŠENOVSKÝ : Strona główna 

Członek 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Zastępstwo 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 

Ostatnie prace 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027 EN  
- TRAN_AD(2018)627011 -  
-
TRAN 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt