Olga SEHNALOVÁ : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Delegacja do spraw stosunków z Izraelem 

Członkini 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

Zastępstwo 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 

Ostatnie prace 

Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) CS  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Uruchomienie infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie! (A8-0297/2018 - Ismail Ertug) CS  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) CS  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Olga SEHNALOVÁ  
Olga SEHNALOVÁ 

Na stronie EP NEWSHUB

  • RT @MZeCr: Směrnice o nekalých obch. praktikách i dvojí kvalita potravin byly tématem jednání ministra Tomana s europosl. Olgou Sehnalovou. Podle paní europosl. panuje napříč EP shoda na směrnici, ale upozornila, že se projevují snahy a tlaky legitimizovat existenci dvojí kvality potravin. https://t.co/RPnnnz1qra 

    Opublikowane:  
    dnia twitter 

Kontakt