• Jan Philipp   ALBRECHT  

Jan Philipp ALBRECHT : Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu 

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215