Yannick JADOT : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Handlu Międzynarodowego 

Członek 

Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Komisja Rybołówstwa 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

Kontakt